Turvallisuuskulttuuria kehitetään johtamalla

Johtamisen vahvistaminen on avaintekijä lähdettäessä kehittämään organisaation turvallisuuskulttuuria. Koko henkilöstön panosta tarvitaan turvallisen työympäristön luomiseen, mutta perustana ovat johdon asenteet, ajatukset, työtavat ja sitoutuminen. Lainsäädännön ja tilaajien turvallisuudelle asettamat vaa­timukset ovat minimitaso, jonka päälle rakennetaan vah­vaa ja tavoitteellista turvallisuuskulttuuria.

Lue loppuun