Kulkusiltaturman kaltaisen onnettomuuden torjuntaan on keinot olemassa

Espoon Tapiolassa tapahtunut väliaikaisen kulkusillan romahdus on ymmärrettävästi herättänyt paljon huolta ja poikinut mediassa myös virheellisiä tulkintoja ja tietoja. Tärkeintä on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy jatkossa, ja tähän muun muassa eurokoodi tarjoaa ratkaisun. Eurokoodia pitäisi ylipäänsä käyttää silloin, kun rakenteesta voi aiheutua henkilöturvallisuudelle vaaraa.

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Rakenteiden suunnittelussa käytettävän eurokoodijärjestelmän luotettavuustason perustana on kullekin rakenteelle määriteltävä seuraamusluokka. Seuraamusluokka valitaan ensisijaisesti mahdollisten ihmishenkien menetysten ja toissijaisesti taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen perusteella. Luvanvaraisessa (rakennuslupa) rakentamisessa tunnetaan myös vaativuusluokkakäsite.

Lue loppuun

Eurokoodien toinen sukupolvi on jo tulossa

Euroopassa valmistellaan uutta eurokoodia. Eurokoodi on rakenteiden suunnittelua koskeva normien kokonaisuus. Myös Suomessa toimitaan aktiivisesti eurokoodien parantamiseksi. Tavoitteena uusimisessa on parantaa suunnittelunormin käytettävyyttä ja vähentää kansallisten valintojen määrää.

Eurokoodien merkitys on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana kuriositeetista suunnittelijan tärkeimmäksi normiksi. Ne muodostavat perustan kaikelle rakenne- ja geosuunnittelulle Suomessa ja Euroopassa. Ne edesauttavat suomalaista suunnitteluvientiä Eurooppaan ja yhdessä rakennustuoteasetuksen kanssa myös rakennustuotteiden vientiä.

Lue loppuun