Uudisrakentaminen lähtökuopassa?

Jari Syrjälä2VTT on tuoreessa Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksessa selvittänyt, miten paljon ja minne jatkossa tulisi rakentaa. Vuotuinen kokonaistarve on keskimäärin 30 000 uutta asuntoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuosien arvioitu tarve ja toteutunut tuotanto. Kuitenkin rakentaminen ja LVI-asennus ovat sinnitelleet jo neljä vuotta alhaisen uudisrakentamisen kourissa. Lue loppuun

Miljoona asuntoa väärässä paikassa

Sami Pakarinen 5VTT:n tekemä Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys julkistettiin tammikuun lopulla. Selvityksen keskeisin tulos oli, että jatkossa uudisasuntojen tuotanto painottuu vahvasti suurille kaupunkiseuduille. Helsingin seutukunnan osuus koko maan tarpeesta on puolet. Jos tähän lisätään kolme seuraavaksi suurinta kaupunkiseutua, Tampere, Oulu ja Turku, nousee neljän suurimman osuus jo 75 prosenttiin koko tarpeesta. Tämä siis sillä oletuksella, että suurten kaupunkiseutujen väestömäärät jatkavat kasvuaan entisten vuosien tapaan.

Markkinoiden eriytyminen alkoi näkyä vahvasti jo viime vuonna. Lue loppuun