Miten niin en saa itse remontoida omaa taloani?

Ville WartiovaaraTee se itse -remontoijat törmäävät esteeseen, kun aikovat laittaa kotitalonsa kylpyhuoneen tai vaikkapa julkisivun tai katon uuteen uskoon. Esimerkiksi vanhoissa kaakeleissa, putkieristeissä, julkisivulevyissä ja kattohuovassa saattaa olla asbestia, jonka vuoksi rakenteet on ensin tutkitutettava ammattilaisella eikä niitä saa itse purkaa, jos asbestia löytyy.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta, ja tieto uusista pykälistä on tullut yllätyksenä monille remonttireiskoille. Asbestin käyttö oli Suomessa sallittua vuoteen 1994 saakka, ja kaikkiin sitä ennen valmistuneisiin taloihin on nyt hankittava valtuutetun ammattilaisen suorittama tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä.
Lisäksi asbestin purkutöihin tarvitaan lupa ja asianmukainen koulutus.

Omakotitalon omistava ja sitä remontoiva tai purkava yksityinen henkilö ei siis saa nykyisin itse purkaa asbestia sisältäviä rakenteita. Asbestipurkutöitä koskevat säädökset ovat tältä osin selkeät. Ne koskevat rakennuksen haltijaa ja rakennushankkeeseen ryhtyvää, oli tämä sitten yksityinen henkilö tai asunto-osakeyhtiö. Remonttiin ryhtyvä taho ei saa vaarantaa ympäristössään olevia henkilöitä, joten yksityisen henkilönkin on huolehdittava, että asbestipurkutyö tehdään asetuksen mukaisin menetelmin ja käyttäen purkutöissä valtuutettua tahoa.

Asbesti on aikanaan ollut toimiva rakennusmateriaali, mutta se on terveydelle erittäin katala aine. Asbestikuidut kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja kerääntyvät sinne, poistumatta koskaan. Tämän vuoksi lyhytaikainenkin altistus on vaarallista. Vuosittain asbestin aiheuttamia sairauksia todetaan noin tuhannella ihmisellä.

Asbestia käsiteltäessä ilmaan leviää asbestipölyä -ja kuituja. Asbestikuidut voivat olla käytännössä niin pieniä, ettei niitä ihmissilmin havaitse. Kuvaavaa on, että pienen asbestikuidun laskeutuminen lattialle muutaman metrin korkeudesta kestää normaalioloissa käytännössä kaksi viikkoa.

Asbestipurkutyötä saa tehdä lähtökohtaisesti vain sellainen taho, joka on saanut siihen valtuutuksen. Sen saaminen edellyttää muun muassa sekä käytettävissä olevia asbestipurkutyövälineitä että huoltotiloja työvälineille. Asbestipurkutöihin saavat osallistua vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet työhön asianmukaisen koulutuksen. Luvan saaneet henkilöt löytyvät Aluehallintoviraston ylläpitämästä Asbestipurkutyöluparekisteristä. VTT-todistus.fi-rekisteristä voi puolestaan hakea tiedot sertifioiduista asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoista, jotka voivat tehdä asbestikartoituksen.

Ilman valtuutusta voidaan tehdä vain yksittäinen pieni työsuorite, jossa ei käsitellä murenevaa asbestipitoista materiaalia. Esimerkkinä tällaisesta käy palosuojalevyn irrottaminen tai palo-oven lukon vaihto. Näin ollen käytännössä kaikki asbestipurkutyöt tulee teettää valtuutetulla taholla.  Pienimuotoisten kiinnikkeiden poraus, eli taulujen tai peilikaapin asennus asbestia sisältävään materiaaliin, on mahdollista tehdä ilman asbestipurkutyölupaa. Tällöinkin poraamisessa syntyvän pölyn leviäminen tulee estää ja työssä tulee käyttää asbestityön edellyttämiä henkilönsuojaimia.

Vaikkei valvova viranomainen käytännön syistä voikaan valvoa omakotitaloissa tapahtuvia remontteja, se ei poista sitä tosiasiaa, että säädökset koskevat myös yksityisiä henkilöitä. Asia on myös moraalikysymys: nukunko yöni rauhassa, kun tiedän altistaneeni itseni tai samassa taloudessa tai lähiympäristössä asuvat henkilöt tappaville sairauksille muutaman sadan euron tähden.

Ville Wartiovaara
VT, vastaava lakimies
Talonrakennusteollisuus ry

29 thoughts on “Miten niin en saa itse remontoida omaa taloani?

 1. Taas yksi lakiin kirjattu pakkokeino jolla nostetaan asumiskustannuksia. Syksyllä teimme keittiöremontin ja suunnitteluvaiheessa todettiin, ettei vanhoja kaakeleita pureta ja lattiaparketti (ei voinut enää hioa ja oli lujasti liimattu) jätetään uuden parketin alle. Silti jouduimme teettämään lähes tuhannen euron asbestitutkimuksen? Saavutamme muutamassa vuodessa amerikkalaisen asianajoyhteiskuntamallin jossa miljoonakanteet heitellään ja kuten ko. maan johtajalla on kymmeniä oikeusjuttu vireillä. Asbestitutkimuksissa pitäisi määrittää ylin kustannustaso sillä yksikään yksityinen ihminen ei voi vaikuttaa hintatasoon. Keittiötutkimusta varten viisi erillistä tutkimusfirmaa tarjosi kymppien tarkkuudella hinnan tutkimukselle. Tuli epäilys, että kyseessä on kartelli – suomeksi sanottuna rakennusfirmat jotka tekevät tutkimuksia ovat sopineet hintatason.

  Tykkää

  • Entäpä jos talossasi on tulisija!! Se on nuohoutettava säännöllisesti! Onko piipun muurauslaastissa Asbestia?? On, Jos talosi on rakennettu ennen 90 lukua! Eli tonnin tutkimus/ piipun purku/ tulisijan purku/ uuden teettäminen ! kas siinä hilpeyttä kaikille.

   Tykkää

   • Heippa
    Miksi savupiippuusi olisi laitettu asbestia? Epäilen kyllä suuresti.

    Tykkää

 2. Tässä on yksi esimerkki siitä, että ei kannata kysellä mitään, vaan ruveta suoraan hommiin. Suojautua voi myös tee-se-itse timpurikin.
  Tässä maassa et saa edes paskalla käydä, ellei sulla ole jonkun sortin hygienia passia tms takataskussa.

  Tykkää

 3. Hinta määräytynee ns. yksinkertaisissa asbestikartoituksissa samalla periaatteella, riippumatta asbestikartoituksen tekevästä yrityksestä – kartoitukseen käytetty aika ja näytteiden määrä. Tämän johdosta hintaerot esimerkinomaisissa kartoitustilanteissa eivät eroa merkittävästi toisistaan. Kun kartoituksen kohteena on isompi kokonaisuus, tällöin hintahaarukka on luonnollisesti suurempi. Hintaan vaikuttaa pitkälti se, kuinka monta näytettä joudutaan ottamaan. Kun on kyse 60-70 -luvulla tehdystä huoneistosta ja pintaremontista, tällöin asbestia löytyy tyypillisimmin keittiössä välitilan laattojen saumausaineista ja kiinnityslaastista.
  Kyse ei ole urakoitsijoiden tai kartoittajien salajuonesta, vaan puhtaasti työsuojelullisesta näkökulmasta ja ihmisten terveyden suojelemisesta. Vaikka Suomessa on viimeisimpänä uudistettu asbestiin liittyvää lainsäädäntöä Euroopan tasolla, meillä säädökset eivät ole Euroopan mittapuulla tiukimmat. Sinänsä säädökset eivät muuttuneet haitta-aineiden kartoitusvelvollisuuden osalta, kartoitus on pitänyt ennenkin tehdä, Nyt purkutöitä ei vain saa tehdä automaattisesti asbestipurkuna, vaan asbestin laatu ja sijainti pitää selvittää.
  Ville Wartiovaara

  Tykkää

  • Itse en ainakaan salajuonta epäile. Täysin läpinäkyvää lobbaustahan tämän on.

   Jos lainsäädäntötyössä on terveys ja EU jotenkin mukana, siitä ei hyvää seuraa. Yksikään kansanedustaja ei uskalla vastustaa lakia joka jotenkin (ainakin näennäisesti) pelastaa kansalaisia kuolemalta. Ja EU on EU, sieltähän se energiatodistus-innovaatiokin tuli.

   Tykkää

 4. Mielestäni yksi ongelma suomessa on juurikin nämä ”tahot” jotka lobbaavat itselleen lakeja, joita asumisessa pitäisi sitten muka noudattaa kuuliaisesti. On tosin pantava merkille että jonkinlainen kyllästymispiste on jo ylitetty. Taloyhtiöpuolella vaaditaan turvallisuussuunitelma, joka on melko harvalle yhtiölle tehty. Hieman sama tilanne on energiatodistusten suhteen ja taloyhtiöpuolella jopa 5v kuntosuunnitelmien teko on ollut puutteellista.

  Mielestäni tämä asbestilaki on selvä jatko tähän listaan.

  Yksi ongelma on lain valvonta, jos kotonasi jotain purat niin kuka siitä sinut kiinni ottaa.

  Toinen ongelma on tietotaito : ensinnäkin lain olemassaolo ja sisältö on tunnettava. Rivikansalaiselta ei voi olettaa juristin tietoja. Toisaalta laki sanoo esim ”Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä”. Miten DIY remontoija selvittää, toteutuuko ”voi sisältyä” kohta? Asbesti ei näy päälle.

  Laki on siis epäonnistunut. Se vain heikentää lain kunnioitusta. Siitä vaan remontoimaan!

  Tykkää

  • Arska kuule, tuota ensiksi mainitsemaasi asiaa olen tutkinut ja selvittänyt, että tämä ns. lobbaaminen lainsäädäntöön ja ne ”tahot” jotka tätä tekevät – on Suomessa edistysmielisen työväenliikkeen käytäntö.

   Heidän käsittääkseni ensimmäinen laajaan käyttöön ottama asia oli vuokra-asuntojen asumistukijärjestelmä. Se oli erään porilaisen sosialidemokraatin keksimä juttu.

   Tällä tavalla sosialidemokraatit saivat siirrettyä valtion rahaa omiin taskuihinsa.

   Tykkää

 5. 1 §
  Soveltamisala

  Tässä laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä.

  Tässä laissa asbestipurkutyöllä tarkoitetaan sellaista työturvallisuuslain (738/2002) soveltamisalalla tehtävää asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle. Mitä tässä laissa säädetään asbestipurkutyöstä, sovelletaan myös sellaiseen rakennuksen ja aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyöhön, jossa muodostuu asbestipölyä.

  Asbestipurkutyön työturvallisuudesta ja työntekijän terveystarkastuksista säädetään erikseen.

  FINLEX

  ELI ITSELLEEN KUN TEKEE NIIN SENKUN VAAN..
  Eli ei tarvitse mitään lupia oikeasti OMAKOTITALOSSA, OMISTAJA!!

  Tykkää

  • Tervehdys, siihen, saako yksityinen ihminen purkaa omissa tiloissaan asbestia, vaikuttaa sekä se, että työskenteleekö tiloissa samaan aikaan tai purun jälkeen toisia henkilöitä. Toisena rajoittavana tekijänä on se, ettei yksittäinen ihminen saa vaarantaa muita myöskään siten, että altistuisivat asbestipölylle. Eli jos Matti haluaa purkaa asbestipitoisia materiaaleja omakotitalossa, johon ei tule työskentelemään remontin aikana muita henkilöitä eikä myöskään kuukauden kuluttua naapurin Jaska, silloin jonkun tulkinnan mukaan Matti saa purkaa asbestipitoiset aineet itse.
   Mutta jos Jaska tulee paikalle, tällöin Matti on tietoisesti toiminut säädösten vastaisesti. Suomen lainsäädäntö ei kiellä ketään ampumasta tai vahingoittamasta muulla tavoin itseään, mutta jos samalla vaarannat muut, tällöin olet vastuussa seurauksista.

   Ville Wartiovaara

   Tykkää

 6. Missä on näiden aikoinaan, ja vieläkin toimivien materiaali tuottajien vastuu hengenvaarallisista materiaaleista. Olen rakentanut /olut mukana rakentamassa kymmenkuntaa taloa ja kaikissa kohteissa olen todennäköisesti käyttänyt asbesti-tuotteita. Ei kukaan sanonut minulle että vaarallisia ovat ja suojainta pitää käyttää!

  Tykkää

 7. Esalla hyvä pointti. Vastuu on viime kädessä sillä taholla, joka on sallinut tällaisen rakentamisen, eli valtiovallalla silloisine lakeineen tai niiden puutteineen. Jatkuvasti tulee uusia määräyksiä, rajoituksia, säädöksiä, luparuljansseja ja sääntelyä sekä valvontaa, jonka AINA maksaa kuluttaja. Valtaosa niistä on sellaisia, jotka ovat luonteeltaan kuin tämä asbestilakikin. Koska vastuu on valtiovallalla, sen tulee nämä tarkastukset myös maksaa. Itse työn teettämisen voi ehkä joissain tapauksissa vielä sulattaa tilattuna, mutta kaikki viranomaisten sekaantumiset muilta osin tulisi pikimmiten siirtää valtion maksettavaksi. Valtiovalta on aikoinaan antanut luvan vastoin parempaa tietoa tai sen ajan tiedon nojalla ja tehdessään niin, on jo silloin päättänyt kantaa vastuun. Kuka muukaan sitä voi kantaa? Kyllä se niin on, että ongelman synnyttäjä myös maksaa. Tai pitäisi olla niin. Koska päästään maailmaan, jossa käydään niiden taskuissa, joiden kukkaroista nämä roposet oikeasti pitäisi ottaa?

  Tykkää

 8. Ompas tietämätön kirjoitus ja luultavasti tarkoituksella provosoivaksi tehty.
  Pari korjausta; töitä SAA omassa talossaan tehdä ILMAN tutkimuksia, asbestia sisältävät materiaalit EIVÄT levitä asbestia ilmaan kunhan pysyvät ehjinä. Laastiahan ei ehjänä irti saa, mutta levyt saa.
  Järjen käyttö on sallittua ja tämänkaltaiset viestit ovat vain vastuutonta ihmisten hämäämistä ja pelottelua. Jokainen varmasti ymmärtää asbestin vaarat.

  Tykkää

 9. Teen omassa talossani ihan tasan tarkkaan aivan mitä remonttia huvittaa. Vallankumousta tarvitaan virkamieskoneistoa vastaan.

  Tykkää

 10. Joopa joo, en ole tiennyt koko laista mitään, keittiöt on purettu ja uusittu ja remonttia tehty vaikka minkälaista. Toki on jonkunlainen tieto missä asbestia olisi ja sen kanssa toimitaan kuin pitääkin. Nyt sitä asbestia voi olla vaikka missä. Tällainen tieto pitää jakaa jokaiseen kotiin ja huolehtia, että se ymmärretään. Ei tässä kaikki ole niin valveutuneita, että jokainen uusi laki tiedetään. Sanomalehdestähän tällaisen lukisi, nykyään kun joutuu säästämään joka paikasta, niin ei sitä sanomalehteäkään tule. Nyt sitten luin netistä kun piti tämä netti hommata kun ei voi kohta paskallakaan käydä jos ei ole nettiä.

  Tykkää

 11. Wille Wartiovaara puhuu paskaa… Sen enempää ns. asbestilaki 684/2015 kuin erillisasetuskaan 798/2015 ei koske kuin TYÖNTEKIJÖIDEN turvallisuutta koskevia rajoituksia asbestitöissä.

  Laki ei rajaa ihmisen oikeutta omassa talossaan vaarantaa omaa terveyttään. Rajoittava tekijä on kuitenkin se, että lupa on vain täysin ”tee-se-itse” -miehelle. Palkatun työntekijän käyttö mahdollisella asbestipurkualueella tekee lain välittömästi voimassaolevaksi.

  Tykkää

 12. Valitettavasti myöskin Vartiovaara pelottelee ihmisiä. Nämäkin pykälät todistavat ,että koulutettua väkeä on liikaa, koska heille keksimällä keksiä töitä. -Keskustelin näytteen tutkijan kanssa kerran, haettuani häneltä finflex laatan tutkimustuloksen. Hän kertoi, ettei laattoja normaalisti purettaessa ole mittauksissa todettu lainkaan asbestia ilmassa, mutta silti on tehty päätös, että työ tehtävä asbestipurkuna! Todella vaarallisia ovat olleet putkieristys, veturimiehen, jarrukorjaajan yms työt,joissa todella on altistunut asbestille. Kukaan ohikulkeva lähimmäinen ei asbestista sairastu, kunhan höpiset ja yrität syyllistää niitä, jotka ovat tehneet näitä töitä ennen vuotta 2016. Ei kai se asbesti sinä yönä miksikään muuttunut. Tein tarkalleen työsuojelupiirin ohjeiden mukaan 400 neliön minerit katon purkutyön vuonna 2015 ja Vartiovaaran mukaan olemme mahdollisesti altistaneet kymmeniä ihmisiä asbestisairauksille. Jos todellisuudessa näin olisi, en nukkuisi yhtään yötä rauhassa. – Mutta nyt levolle, nukuttaa!

  Tykkää

 13. Edelliseen vielä lisäys, että yhden miehen firma saa myös tehdä näitä remontteja ilman asbestikartoitusta ja avaruuspukua, aivan samoin kuin yhden miehen firman (omistajayrittäjän) ei tarvitse välittää työaikalaista eikä muustakaan työturvallisuudesta. Tähän meidän yhteiskuntamme on menossa, lopulta jokainen on itsenäinen yrittäjä, jotta perushommat saadaan tehtyä, kun ylenmääräinen sääntely on ajanut työntekijöiden palkkaamisen täysin kannattamattomaksi.

  Tykkää

 14. Riskienotto omalla vastuulla vapaa-ajalla on OK. Tällaista on esim. benjii- tai laskuvarjohyppy, johon liittyy vammautumisen riski ja se saa adrenaliinit kattoon. Asbestin poisto ilman kunnon osaamista ja varusteita ei ole tätä.

  Tykkää

  • Ei se mitään avaruustiedetäkään ole. Tiedät varmaan itsekkin että itse purkutyön, materiaali ja tarvikekustannukset alipaineistetun tilan aikaansaamiseksi, pölynsidonnan, henkilökohtaisen suojauksen ja jälkisiivouksen suhteen ovat pieniä. Suuret kustannukset ja katteet tehdään siitä ajasta jotka käyttetään kartoittamiseen, näytteitten tarkastamiseen, raportointi oikein tekemiseen ja odottamiseen. Pääasia on tässäkin rahastus systeemissä tehty siihen että raportit on kirjoitettu oikein ja saatu pari ylimääräistä rahastajaa lisää nostamaan kustannuksia. Aikaa saadaan kulumaan ja urakoitsia laittaa sitä aikaa säästääkseen sen muovimaton kostean betonin päälle.

   Tykkää

 15. ”Olen rakentanut /olut mukana rakentamassa kymmenkuntaa taloa ja kaikissa kohteissa olen todennäköisesti käyttänyt asbesti-tuotteita.” Harvinaisen osuva kommentti Esa Järviseltä tähän keskusteluun. Kumpi lienee vaarallisempaa minullekaan ollut, asbesti vai ”olut mukana” minkään vanhan purkamisessa tai raksalla muutenkaan.

  Asiaan…, asbesti paikallaan ollessaan ei vaaranna kenenkään terveyttä. Jos sitä sahataan tai muuten käsitellään, niin tilanne muuttuu. Ilmaan päässeet neulamaiset asbestihiukkaset menevät hengitettäessä sisään keuhkoihin, mutta limakalvoihin takertuvina eivät tule ulos. Sieltä ne hiljalleen kudosten läpi ajautuvat lähinnä keuhkopussiin, missä ne aiheuttavat syöpäriskin kasvun. Asia on kiistaton. Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen lain säädökset ovat myös kiistattomat. Missä tahansa ennen vuotta 1994 pystytetyssä rakennuksessa voi olla asbestia ja ennen kuin reikääkään porataan, pitäisi tehdä asbestikartoitus vähintäänkin muutaman sadan euron hintaan. Toisaalta kiistatonta on sekin mitä tupakasta tiedetään. Se aiheuttaa keuhkosyöpää. Riskirajana pidetään 20 ”askivuotta” eli 20 savuketta päivässä 20 vuoden ajan. Toki tuo on kategorinen tulkinta sillä riskin kasvu on jatkumo. Analogiana tuosta uskaltaisin vielä ilman pelon häivähdystäkään olla Esan mukana purkamassa kymmenkuntaa vanhaa taloa, vaikka hänellä tai minulla olisi olutta mukana. Laki on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvasti asbestille altistuvien ammatikseen rakenteita purkavien ammattilaisten työturvallisuuden takaamiseen.

  ”Järjen käyttö on sallittua” lienee arjessa elämisen perussääntö. Hämmästyttävän vähän se sääntö näyttää olevan käytössä tässäkään keskustelussa. Vanhan rantasaunan uudelleen panelointi kerran elämässä on välttämätöntä. Jos poistan silloin katossa olevan 1960-luvun määräysten mukaan asennetun kiukaan päällä olevan asbestisen syttymisenestolevyn, niin mesotelioomaan tai muuhunkaan ”asbestitautiin” en tule kuolemaan. Kuten en kuolisi benjihyppyynkään, jota pidän toki rantasaunaremonttia vähemmän välttämättömänä kokemuksena keski-ikäiselle suomalaismiehelle,

  Tykkää

 16. Ja taas saa joku ”serti”-ukko kupattua konsultointi- ja tutkimusrahaa ja ”näytteen ottoja” á 200 euroa. Todellisuudessa nämä ”serti”-ukot tekevät työnsä niin huonosti, että ei voi olla läheskään varma, onko asbestiriskit oikeasti kartoitettu.

  Tykkää

 17. Lainaus Talouselämä -lehden artikkelista:
  Kaleva-lehdessä haastateltu Pohjois-Suomen aluehallintoviraton ylitarkastaja Lasse Ketola antaa kuitenkin vastauksen erääseen omakotitaloasuja hämmentäneeseen kysymykseen: Saako omakotitaloa remontoija purkaa itse asbestia sisältäviä rakenteita?

  ”Saa, mutta asbestilta pitää suojautua asianmukaisesti. Lisäksi on huomioitava, että asbestijätteen käsittely ja asbestikuidut eivät saa aiheuttaa vaaraa muille”, Ketola vastaa Kalevassa.

  Tykkää

 18. ”Asbestipurkutyötä saa tehdä **lähtökohtaisesti** vain sellainen taho, joka on saanut siihen valtuutuksen.”
  Tuossa lie lobbarin pointti, lähtökohtaisesti on sana, jonka taakse kätkeytynee poikkeuksia, joita rakennusteollisuuden lobbari ymmärrettävästi ei jutussa lähde avaamaan.

  Tykkää

 19. Meidän omakotitalo on myös rakennettu joskus 80-luvun alussa ja juuri vanhoissa kaakeleissa käytetty asbestia. Meinasin itse ruveta purkamaan niitä, mutta hyvä, että lukaisin täältä… eli pitää hankkia valtuutettu ammattilainen tekemään asbestikartoitus. Kiitos mielenkiintoisesta ja informatiivisesta jutusta!

  Liked by 1 henkilö

 20. Mietin juuri pitäisikö purkaa itse asunnon takka. Maskit ja haalarit kyllä olisi. En kyllä siltikään varmaan voi ottaa riskiä jos vaikka 10% todennäköisyydellä takan sisässä olisi jossain asbestia. En usko että siellä olisi, mutta kun en voi tietää. Tiilitaloni on rakennut -83.

  Tykkää

 21. Kiitos selkeästä kirjoituksesta asbestinpurkua koskevan lainsäädännön muuttumisesta. Itse olen juuri remontoimassa taloani, joka on rakennettu 80-luvulla. Kuten sanoit, tulee ennen vuotta 1994 rakennettuihin kohteisiin tilata asbestikartoitus ennen mitään purkutoimia, ja odottelen juuri sen tuloksia.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s